Menu podręczne

Produkty w promocji

Grupa kapitałowa


ASKO  PAPIER sp. z o.o.  wchodzi w skład grupy kapitałowej należącej do Głuchołaskich Zakładów Papierniczych sp. z o.o. Historia firmy rozpoczęła się od  dzierżawy, a następnie zakupu w marcu 2004 upadłej garbarni skór  Asko Nysa. W latach 2003 do sierpnia 2007 spółka  prowadziła działalność garbarską, wytwarzając głównie skóry obuwnicze i galanteryjne.

W związku   z  niesatysfakcjującymi  poziomami rentowności  i malejącym rynkiem zbytu spowodowanym napływem tanich skór z Azji z końcem sierpnia 2007 definitywnie zaprzestano działalności garbarskiej. Nastąpiło przebranżowienie  firmy z działalności  garbarskiej na papierniczą. zakupiono warstwownicę  do warstwowania papieru o niskich gramaturach, recznikarkę do produkcji  ręczników  typu ’V’ oraz linię do produkcji zwoików  papieru toaletowego firmy "Perini".

Produkcja   przetwórcza  oparta jest  na papierach wyprodukowanych  w GZP Głuchołazy. W roku 2008/2009 planowane jest rozszerzenie asortymentu produkcji  o rolki  przemysłowe, serwetki oraz chusteczki higieniczne  i w związku z tym zakup kolejnych  maszyn  przetwórczych. Na pracujących liniach koncentrujemy  się na zwiększeniu wydajności głównie poprzez  automatyzację procesu  produkcyjnego. Podjęte działania  mają na celu  zbudowanie rynku  pod  finalne produkty grupy kapitałowej, ponieważ dotychczasowa  sprzedaż opierała  się głównie na półprodukcie przeznaczonym do dalszego przetwórstwa.

W  latach  2009/2010  po zrealizowaniu  I-szego etapu  rozwoju firmy planowana  jest budowa  maszyny papierniczej na  której  wytwarzane  będą papiery/półprodukt/ pod istniejące własne przetwórstwo. Na maszynie planowana  jest produkcja  papierów  makulaturowych, ręcznika  i toalety  w gramaturze  18 i 20g/m2. Aktualnie grupa  posiada maszynę papierniczą zakupioną w roku 2007 i przeznaczoną  do zabudowy w zakładzie w Nysie z docelową wydajnością 1500 ton papieru miesięcznie.


Góra strony   |    Drukuj